2016-2017 ուստարվա ներքին գնահատում

Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 10, 2017

2016-2017 ներքին գնահատում


Posted by: | Posted on: Ապրիլի 26, 2017

Ձև 3


Posted by: | Posted on: Ապրիլի 26, 2017

Ձև 2


Հաստիքացուցակ-2017թ.

Posted by: | Posted on: Մարտի 9, 2017

hastiqacucak-2017


ՀՈՒՀ բյուջեի նախագիծը-2017թ.

Posted by: | Posted on: Փետրվարի 8, 2017

Նախահաշիվ-2017թ.


Հաշվետվություն Ձև — N3 III-եռամսյակ

Posted by: | Posted on: Հունվարի 20, 2017

Հաշվետվություն -Ձև N3-III եռամսյակ


Հաշվետվություն- Ձև- N2-III եռամսյակ

Posted by: | Posted on: Հունվարի 20, 2017

Հաշվետվություն -Ձև-N 2-III եռամսյակ


Հաշվետվություն Ձև -N3

Posted by: | Posted on: Հունվարի 20, 2017

Հաշվետվություն Ձև-N 3


Հաշվետվություն Ձև2-II եռամսյակ

Posted by: | Posted on: Հունվարի 20, 2017

Հաշվետվություն — Ձև-N2


Հաշվետվություն Ձև N 3-I եռամսյակ

Posted by: | Posted on: Հունվարի 20, 2017

Ձև 3-I